İcra Müdürü Olmak için Hangi Şartları Taşımak Gerekli

Başvuruda bulunacakların, İcra Müdür ve Yardımcılarının aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

 a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü olan 31.01.2010 tarihi itibariyle otuz beş yaşını  bitirmemiş olmak,(Doğum tarihi 31.01.1975 ve daha sonra olanlar)

c)Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans Programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h)Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

Naklen atanacaklarda yukarıdaki şartlar yanında, varsa son üç yıla ilişkin sicillerinin olumlu olması şartı aranır.

a) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (http://) temin edecekleri başvuru formu, (bu form eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır),

b) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olduğunu gösteren diploma örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde bitirme belgesi örneği), öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için denklik belgesi,

c) Nüfus cüzdanı örneği

İle birlikte Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İcra Daireleri Şube Müdürlüğüne veya ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuru tarihleri arasında bizzat başvuracaklardır. Kayıt işlemi elektronik ortamda adayın fotoğrafı çekilerek yapılacağından posta yoluyla müracaat kesinlikle kabul edilmeyecektir. Çekilen fotoğraf ÖSYM tarafından düzenlenecek Sınav Giriş ve Kimlik Belgesinde kullanılacağından, fotoğraf, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır.

Başvuruda bulunan adaya kayıt görevlisi tarafından kayıt formu verilecektir. Form adayca kontrol edilip imzalandıktan sonra görevlice onaylanacaktır. Onaylama işlemi yapıldıktan sonra kayıt işleminde herhangi bir değişiklik yapılamayacağından kayıt formunun aday tarafından titizlikle incelendikten sonra imzalanması gereklidir. Onaylanan kayıt formunun bir sureti adaya verilecek, diğer sureti ise başvuru formu ve ekleri ile birlikte birimde kalacaktır.

Şartları taşımadığı halde başvuran adayın başvurusu sistem tarafından reddedilecek ve durum kayıt formunda belirtilecektir. Bu kişiler ÖSYM’ye gönderilen listeye dahil edilmeyecektir. Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücreti yatıran veya başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen ya da birden fazla sınav ücreti yatıran adayların mazeretleri kabul edilmeyecek, yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

7-Sınava girecek her aday için ÖSYM tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi hazırlanacak ve bu belgeler adayların adreslerine postalanacaktır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, sınavdan 3 gün önce eline ulaşmayan adayların ÖSYM’ye başvurmaları ve bu belgeyi almaları gerekmektedir.

8-Yazılı sınav, ilgili Yönetmeliğin 11’inci maddesinde belirtilen genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından yapılacaktır. Sınavda adaylara 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 50 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ;a) Türkçe, b) Matematik, c)Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, d) Türkiye Coğrafyası, e) Temel Yurttaşlık Bilgisi sorularından,

Alan Bilgisi Testi;a) Türk Ticaret Kanununun Kıymetli Evrakı düzenleyen üçüncü kitabı, b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, c) Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu, d) Tebligat Kanunu, Tebligat Tüzüğü, e) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği ile ilgili sorulardan oluşacaktır.

9-Adayların sınava gelirken yanlarında  ÖSYM tarafından hazırlanan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi, yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri ve yanlarında kesinlikle cep telefonu getirmemeleri gerekmektedir. (Cep telefonları sınav binasına alınmayacaktır.)

10- Yazılı sınav sonuçları ile sözlü sınav günü ve yeri, ÖSYM tarafından ilgililerin bildirdiği adreslerine gönderilecek ve Bakanlığın internet sayfasında ilan edilecektirAdayların sınav sonuçlarına ilişkin itirazları, sınav sonuçlarının ÖSYM’nin internet sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren en geç on (10) gün içerisinde ÖSYM’ye yapılacaktır. ÖSYM süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyerek sonuçlarını adaylara ve ilgilendirmesi hâlinde Adalet Bakanlığına, evrak kayıt tarihinden itibaren en geç on (10) gün içinde bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

11- Yazılı sınavı kazanan adayların, sınav sonuçlarının ÖSYM ve Bakanlık internet sitesinde ilanından itibaren 5 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri Personel Genel Müdürlüğü İcra Daireleri Şube Müdürlüğüne getirmeleri veya masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekmektedir:

a)Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca (müracaat mercilerince) onaylı örneği,

b)6×9 ebadında  iki adet fotoğraf,

c)Mal bildirim belgesi,

d)Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (http://) temin edilecek olan ve ilgililer tarafından doldurularak imzalanan fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

e)Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.

12-Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları, nihaî başarı listesindeki sıraya göre kur’a ile yapılacaktır. Kur’a günü ve yeri Adalet Bakanlığı internet sitesinden ayrıca duyurulacaktır.

Reklamlar

5 comments so far

 1. sevgivar1@gmail.com on

  bazı tanıdıklarım sadece hukuk fak.mezunları icra müdürü olabildiğini ve adalet mezunlarının ise sadece icra müdür yardımcısı olabileceğini söylüyorlar.bu konuda bilgi verirmisiniz ?

  • hukukonline on

   İcra Müdürlüğü/Yardımcılığı atanılan bölgeye göre değişir. Gittiğiniz yerde müdür kadrosu açık ise müdür olursunuz eğer müdür kadrosu yok ise müdür yardımcısı olarak atanırsınız. Bitirilen okula göre değişmez.

 2. cem tuna on

  Adalet lisesi mezunları da icra müdürü olabilir mi ya da bi ayrıcalığı var mı

  • hukukonline on

   Maalesef, en azından Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu olmanız gerekli.

 3. zeynep on

  aöf adalet mezunuyum sınava girebiliyorum demi


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: